Creative Hill College

MOTÝL MEDIA a Creative Hill College (Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií) vytvořili společnou platformu pro generování ideí a konceptů pro Generaci „Z“.

Tvoříme s mladými aktivními tvůrci v prostředí, které generuje podněty ke kreativní tvorbě. Sídlíme ve filmových ateliérech Zlín, tvoříme v prostorách, kde své filmy produkoval Karel Zeman a Hermína Týrlová. Díky vzájemné kooperaci s regionální filmovou kanceláří Zlín spolupracujeme s mladými tvůrci filmové branže. Efektivně zajistíme tvorbu jakékoli části filmové produkce a postprodukce.