Pribináček

Výhody našeho Young týmu jsou v kumulaci rozličných specializací, profesních a osobních profilacích našich členů. Komplexnost a účinnost námětů vzniká konfrontací názorů, implementováním reklamních a marketingových trendů s nimiž se tento mladý tým setkává.